Η εταιρεία μας απαρτίζεται από εξειδικευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο προσωπικό, το οποίο μπορεί να διεκπεραιώσει με συνέπεια και ταχύτητα όλες τις ανατιθέμενες εργασίες και ν' αντιμετωπίσει οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα προκύψει κατά την εκτέλεσή τους.

Υπάρχει διοικητικό προσωπικό με άριστη γνώση των βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών και άριστη χρήση H/Y, οργανωμένο μηχανογραφημένο λογιστήριο, ειδική υπηρεσία μηχανοργάνωσης με έμπειρους προγραμματιστές και αναλυτές, καθώς και προσωπικό συλλογής - συσκευασίας προϊόντων.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας συνεργάζεται με έμπειρους τεχνικούς και διοικητικούς συμβούλους, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία τους, προτείνοντας και εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες διοίκησης της επιχείρησης.

frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs