Η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στον τομέα της αποθήκευσης και της διανομής, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες με αξιοπιστία, ποιότητα και συνέπεια, σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις που επιθυμεί η Διοίκηση να ισχύουν ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας.

Έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO- 9001:2008, ISO-13485 :2003 και Υ.Α: ΔΥΒ/1348/04 του EKEBYΛ και ελέγχεται αυστηρά και σε ετήσια βάση από εξουσιοδοτημένα άτομα για έλεγχο.

- Το ωράριο λειτουργίας μπορεί, κατόπιν συμφωνίας και εφόσον απαιτηθεί από τον όγκο της ανατιθέμενης εργασίας, να καλύπτει όλο το 24ωρο.

- Το μηχανογραφικό σύστημα είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τη δυνατότητα λήψης και εκτέλεσης μεγάλου αριθμού παραγγελιών ημερησίως.

- Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης barcode εφόσον απαιτηθεί.

- Έκδοση logistics reports.

- Εφαρμόζονται άριστες συνθήκες Yγιεινής και Aσφάλειας των προϊόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

- Διαρκώς ανανεούμενα συμβόλαια συντήρησης με ειδικούς τεχνίτες και άμεση παρέμβασή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

- Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας πραγματοποιείται με διακριβωμένα (calibrated) θερμόμετρα, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και πιστότητα.

- Όλοι οι φυσικοί χώροι κλιματίζονται.

frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs
frigo-transs